aktualizacia_obchodnych_podmienok_lanikova_group_advokatska_kancelaria

E-shopisti od 1.2.2016 musíte aktualizovať obchodné podmienky Prevádzkovatelia e-shopov. Do 1.februára 2016 musíte aktualizovať svoje obchodné podmienky. Táto povinnosť vyplýva z nového zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. V snahe posilniť ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku, bol prijatý nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Tento zákon dáva spotrebiteľom možnosť riešiť […]

alternativne_riesenie_sporov_obchodne_podmienky_lanikova_group_advokatska_kancelaria_advokat

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Od 1.2.2016 sa zavádza nový systém riešenia sporov medzi podnikateľom a spotrebiteľom. Každý podnikateľ musí spolupracovať s príslušným orgánom pri mimosúdnom riešení sporu, inak mu hrozí pokuta. V novembri 2016 schválila NRSR nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorý vychádza zo smernice o riešení spotrebiteľských sporoch online. Zavádza sa ním možnosť mimosúdneho riešenia sporu medzi […]

zalozenie_sro_advokatom_lanikova_group_advokatska_kancelaria

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)  je opäť možné založiť bez základného imania v banke! Od 1.1.2016 môžete založiť s.r.o. tak, že základné imanie s.r.o. vo výške 5.000 eur vložíte do pokladne. Už viac nebudete musieť vkladať 5.000 eur do banky. Od 1.1.2016 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá vypúšťa povinnosť správcu vkladu vložiť pred vznikom spoločnosti […]

podnikajme.com_obchodne_podmienky_eshop

V súvislosti  s  postupnou  elektronizáciou našej spoločnosti, spotrebitelia čoraz viac využívajú možnosť nakupovania  cez internet. Internetový obchod (eshop) umožňuje spotrebiteľom nakupovať tovar alebo služby na diaľku, prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Keďže online nákup tovaru alebo služieb môže byť pre spotrebiteľov veľmi riskantný,  právny poriadok  vymedzuje striktné podmienky uzatvárania zmlúv na diaľku. Prostredníctvom celého radu zákonov je […]

Byť si sám sebe pánom láka mnohých z nás, avšak len tí odvážnejší sa rozhodli začať podnikať. Začiatok podnikania je spojený s vyporiadaním sa s viacerými otázkami, a preto je dôležité dobre si ich zvážiť.  Podnikanie je samostatná zárobková činnosť, ktorá so sebou prináša mnoho rizík, a preto je k tomu treba zaujať zodpovedný prístup. Pokiaľ zvažujete, […]

podnikajme.com_zivnost_založenie_s.r.o.

Podnikanie na Slovensku  je široko rozšírené. Legislatíva SR pripúšťa dve základné formy vykonávania podnikateľskej činnosti, a to buď ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorým je napr. živnostník  alebo ako právnická osoba, ktorou je napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným  (s.r.o.). Viaceré daňovo – odvodové reformy realizované za posledné roky, zaviedli vyššie dane a odvody pre živnostníkov. Táto skutočnosť […]