Registrovať sa    
  1. Prihlásiť
PODNIKAJME.COM

ochrana osobnych udajov Lanikova Group banner
platobny-rozkaz.sk Lanikova Group, s.r.o.
seokonzultant.sk banner

Nestíhate? Využite služby osobného asistenta
TimeGuard - Váš osobný asistent
Aktuálne Vám prinášame

Zbierka listín: Povinnosť podnikateľov ukladať stanovené dokumenty do zbierky listín

by Lanikova Group, s.r.o. | Sep 26, 2012

 

Spoločenstvo podnikateľov Slovenska, občianske združenie na podporu malých a stredných podnikateľov,  v súvislosti so svojou činnosťou získalo informácie, že neprajnícke  korporácie v poslednom období rozvinuli aktivity smerujúce k ničeniu malých a stredných podnikateľov. Ich činnosť je založená na princípe náhodných podaní návrhov na súd na zrušenie s.r.o., z dôvodu nesplnenia zákonnom stanovenej povinnosti ukladať vymedzené dokumenty do zbierky listín Obchodného registra.

 

Neohrozujte preto svoju spoločnosť a ochráňte ju  včasnou kompletizáciou  zbierky listín!!!

 

Zbierka listín

Zbierka listín, ako súčasť obchodného registra, archivuje zákonom stanovené dokumenty, ktoré do nej majú ukladať osoby zapísané do obchodného registra. Povinnosť významných podnikateľských subjektov zverejniť údaje o svojej finančnej situácii a výsledkoch celoročného hospodárenia, vychádza z potreby informovania podnikateľskej verejnosti o činnosti podnikateľských subjektov a v konečnom dôsledku ozdravenia slovenskej ekonomiky.

Zbierka listín je verejne prístupná, a teda každý má právo do nej nahliadnuť, prípadne si za poplatok vyžiadať vydanie kópie uloženej listiny.

 

Ukladanie listín do zbierky listín

Každá osoba zapísaná do obchodného registra je povinná ukladať zákonom stanovené listiny do zbierky listín v stanovenej lehote. Listiny sa považuj sa uložené do zbierky listín okamihom ich predloženia registrovanému súdu. Predložené môžu byť tak v  listinnej ako aj v elektronickej podobe. Uloženie do zbierky listín registrový súd bez zbytočného odkladu oznámi zverejnením.

 

Keďže spoločnosť s ručením obmedzeným ( s.r.o. )  je v zmysle Obchodného zákonníka právnickou osobou, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, povinnosť ukladať zákonom stanovené listiny do zbierky listín sa na ňu bezvýhradne vzťahuje.


Sankcia pre nesplnenie povinnosti ukladanie do zbierky listín


S porušením povinnosti ukladať stanovené istiny do zbierky listín spája zákon určité sankcie.  V prípade, že si s.r.o. svoju zákonnú povinnosť v stanovenej lehote nesplní, registrovaný súd jej uloží pokutu až do výšky 3 310 eur. Pokuta v uvedenej výške sa ukladá za každý krát, kedy neboli listiny do zbierky listín uložené, a to aj spätne. 

Až do poslednej doby sa registrované súdy touto problematikou nezaoberali, avšak v súvislosti s aktivitami určitých neprajníckych spoločností, je na základe ich podnetov súd povinný sa porušením zákonných povinnosti s.r.o. zaoberať a vyvodiť z neho sankcie v pohode nemalej pokuty.

 

Reálna hrozba likvidácie s.r.o.

Porušenie povinnosti ukladať zákonom stanovené dokumenty do zbierky listín môže mať pre Vašu spoločnosť až likvidačný dopad. V prípade, že podnikateľský subjekt napriek zákonom stanovenej povinnosti neukladá do zbierky listín účtovnú závierku za dobu najmenej dvoch účtovných období, rozhodne súd z vlastného podnetu, na podnet štátneho orgánu alebo inej oprávnenej osoby o zrušení spoločnosti ex offo. Aj keď zrušenie spoločnosti má byť určitou sankciou súdu za neplnenie si zákonných povinností, je možné túto právnu páku využili na zrušenie spoločnosti súdom aj proti vôli jej spoločníkov. 

 

Ak ste všetky zákonom stanovené dokumenty do zbierky listín dosiaľ neukladali, existuje reálna hrozba, že Vám bude uložená pokuta za porušenie tejto povinnosti a v krajnom prípade to môže viesť až k zničeniu Vašej spoločnosti.

V prípade, že potrebujete právnu radu v tejto oblasti, neváhajte nás kontaktovať. Spoločenstvo podnikateľov Slovenska, občianske združenie na podporu malého a stredného podnikania, sa v záujme ochrany malých a stredných podnikateľov rozhodlo pomôcť. V prípade, že si nie ste istý, či ste ukladali všetky potrebné dokumenty do zbierky listín a potrebujete odbornú radu, neváhajte a kontaktujte nás. 

 

Pomôžeme  Vám ochrániť  Vašu spoločnosť!!

 

   Mgr. Michaela Mášiková
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Zdenka Lániková, s.r.o.
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. Zdenka Lániková, s.r.o.
 

 

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť alebo zaregistrovať.

Pridajte sa k našim členom ...

... a využívajte aj Vy výhody, ktoré členstvo v Spoločenstve podnikateľov Slovenska prináša!